คำถาม – ลบรอยสัก

รอยสักจะหายไปในกี่ครั้ง?

โดยมาก 2-3 ครั้งจะจางลง และกว่าจะหายอาจจะ 5-10 ครั้ง

ปัจจัยที่มีผลต่อความยาก/ง่ายในการรักษา คือสีที่ใช้ในการสัก (สีดำจางง่ายกว่าสีอื่น แต่หากขนาดเม็ดสีใหญ่ จะจางยากกว่า)


เจ็บหรือไม่?

การดูแลจะใช้ Laser ที่แรงกว่าการดูแลกระ ฝ้า ก่อนดูแลโดยมากจะทายาชาก่อน ประมาณ 40 นาที


หลังการรักษาต้องดูแลอย่างไร

หลังการดูแลแต่ละครั้ง จะเป็นแผลคล้ายแผลถลอกที่มีหนังสีขาวหุ้ม

ควรทากันแดดมากขึ้น แต่ไม่แนะนำให้ทายารักษาแผลเป็นทุกชนิด

Share Button