กระชับผิว

การกระชับผิวมีหลายวิธี ซึ่งแตกต่างทั้งในด้านประสิทธิภาพ ระยะเวลาพักฟื้น ระยะเวลาที่เห็นผล และค่าบริการ

การดูแลเริ่มจากการประเมินว่ามีไขมันใต้ผิวมาก/น้อยอย่างไร หากยังมากอยู่อาจพิจารณา ฉีดลดไขมันแก้ม ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาการกระชับผิว ซึ่งมีทั้งการเสริมส่วนของกระดูกหรือไขมันที่ฝ่อลงด้วย HA Filler , ลดการทำงานของกล้ามเนื้อบางส่วนด้วย Botox Lift  , กระตุ้นการสร้าง Collagen ของผิวด้วยการ TR Lift หรือร้อยไหม หรือ Ultrasound Lift

เนื่องจากการเลือกวิธีการ ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานโครงสร้างใบหน้าซึ่งแพทย์ต้องตรวจประเมินและตัดสินใจร่วมกับผู้รับบริการก่อนเสมอ  จึงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาประเมินโดยละเอียดก่อนทุกครั้ง แล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งก็ได้ครับ

ภาพหลัง HA Filler บริเวณขมับและแก้มด้านข้าง ทันที (เพื่อเสริมส่วนที่หายไป ก่อนพิจารณาดูแลต่อด้วยเทคนิคอื่นๆ)

ภาพติดตามผลหลัง Ultrasound Lift 1 เดือน

Clinic Web Pic 4:3.038
Clinic Web Pic 4:3.012
Clinic Web Pic 4:3.012
Clinic Web Pic 4:3.012

ภาพติดตามผลหลัง TR Lift หรือร้อยไหม 1 เดือน

Clinic Web Pic 4:3.036
Clinic Web Pic 4:3.037

ภาพติดตามผลหลัง TR Lift หรือร้อยไหม 1 เดือน

Clinic Web Pic 4:3.012

ภาพติดตามผลหลัง TR Lift หรือร้อยไหม รอบดวงตา ร่วมกับ Botox 1 เดือน

Clinic Web Pic 4:3.045

ภาพติดตามผลหลัง TR Lift หรือร้อยไหม บริเวณแก้ม

Clinic Web Pic 4:3.045

Clinic Web Pic 4:3.045

Clinic Web Pic 4:3.045

 

“ผิวที่หย่อนคล้อยเกิดได้จากหลายสาเหตุ และแต่ละวิธีการรักษา จะมีข้อดี / ข้อเสีย ที่ต้องพิจารณาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

จึงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาประเมินกับแพทย์ที่คลินิกโดยตรง เพื่อวางแผนการดูแลร่วมกัน”

ค่าบริการ Ultrasound Lift บริเวณแก้ม (รวมใต้คาง) 9,000.-

ค่าบริการ Botox Lift 3,900.-

ค่าบริการ ร้อยไหมบริเวณแก้ม 9,000 – 16,000.- (10-20 เส้น)

Share Button