1. ลดขนาดแก้ม

การลดขนาดแก้ม เป็นลักษณะยาฉีด เพื่อสลายไขมันเฉพาะบริเวณที่ฉีด
โดยแต่ละครั้ง ไขมันก็จะถูกเผาผลาญไปใช้ ทำให้ขนาดลดลงทีละน้อย ซึ่งโดยมากต้องต่อเนื่อง 3-4 ครั้งขึ้นไป

ภาพประกอบด้านล่าง เป็นเป็นผู้เข้ารับบริการที่คลินิก โดยถ่ายหลังจากลดไขมันครั้งที่ 3-5 ขึ้นไป

blog-pic

Web Pics 1:3.028

blog-pic

blog-pic

blog-pic

Clinic Web Pic 2:1.086

ค่าบริการลดไขมัน  600/เข็ม  (1 เข็มสามารถแบ่งฉีดได้ทั้ง 2 ข้าง)

Share Button