ปรับรูปหน้า

การปรับรูปหน้า ประกอบด้วยการลด และเสริมหลายๆส่วนของใบหน้า เพื่อให้ได้รูปตามต้องการ นอกจากนี้ ยังหมายถึงการปรับให้ดูอ่อนเยาว์ลงด้วย

การปรับรูปหน้าต้องอาศัยหลายเทคนิกร่วมกัน ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ไม่สามารถจัดเป็น Package เดียวให้เหมาะกับใบหน้าทุกคนได้
“แพทย์ควรต้องทำการตรวจประเมินผู้รับบริการโดยละเอียดก่อนทุกคน เพื่อวางแผนก่อนการดูแล”

เนื่องจากพื้นฐานใบหน้าของแต่ละคนแตกต่างกัน จึงต้องพิจารณาถึงส่วนประกอบ ทั้งขนาดของกระดูก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความหนาของชั้นไขมัน รวมถึงความยืดหยุ่นของผิวหนังด้านบน

blog-pic


ปรับหน้าเรียว?

ใบหน้ารูปไข่กลับหัว  ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นใบหน้าที่สวยได้รูป

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้รูปทรงดังกล่าว หลายๆส่วนของใบหน้าจำเป็นต้องลดขนาด หรือเสริมขนาด โดยพิจารณาจากพื้นฐานใบหน้าของแต่ละบุคคล

Clinic Web Pic 4:3.002

เพราะพื้นฐานใบหน้าแต่ละคนย่อมแตกต่าง Times Clinic จะประเมิน และแนะนำการปรับรูปหน้าเป็นรายบุคคล โดยไม่จัด Package หรือ Promotion ใดๆ

Clinic Web Pic 2:1.004Clinic Web Pic 2:1.005Clinic Web Pic 2:1.047Clinic Web Pic 2:1.006Clinic Web Pic 2:1.057


ปัญหาหน้าตอบ หน้าแบน

ในคนที่ไขมันน้อย หรือในบางกรณีที่ลดขนาดกล้ามเนื้อกรามจนมากเกินไป รวมทั้งการถอน/จัดฟัน บางครั้งจะทำให้ใบหน้าดูตอบลง เห็นแนวกระดูกต่างๆชัดเจนขึ้น

ตำแหน่งที่นิยมเสริม เพื่อให้ใบหน้าดูอื่มขึ้น ได้แก่

Clinic Web Pic 2:1.022

Clinic Web Pic 4:3.006

Clinic Web Pic 2:1.058

Clinic Web Pic 2:1.045

Share Button