1. ลดขนาดกล้ามเนื้อกราม

การลดขนาดกล้ามเนื้อ จะดูแลด้วยการฉีด Botulinum Toxin หรือโบทอกซ์

หลังจากฉีด ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่ปลายประสาท ส่งผลให้กล้ามเนื้อคลายตัวลงหรือเป็นอัมพาตชั่วคราว โดยหากดูแลอย่างต่อเนื่อง กล้ามเนื้อก็จะลีบเล็กและฝ่อลงไปอีก

การเล็กลงของกล้ามเนื้อกรามนี้ มีส่วนช่วยให้ใบหน้าดูแคบลง และเรียวขึ้นได้ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาหน้าไม่สมมาตรในบางกรณีได้ (กรามซ้ายขวาไม่เท่ากัน)

ส่วนผลที่ได้ จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งต่างกันไปในแต่ละคน (กล้ามเนื้อใหญ่ก็จะลดลงได้มาก) ซึ่งแพทย์จะตรวจประเมินและพยากรณ์ก่อนได้คร่าวๆ

หากดูแลต่อเนื่อง และกล้ามเนื้อฝ่อลงเต็มที่ แล้วยังต้องการให้ขนาดเล็กลงอีก อาจจะพิจารณาการผ่าตัดกระดูกกรามออกในบางบุคคล เนื่องจากเป็นการผ่าตัดใหญ่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้น

ภาพแสดงการติดตามผลที่ 4 เดือน หลังการฉีดครั้งที่ 2

blog-pic

ภาพแสดงการติดตามผลที่ 6 เดือน หลังการฉีดครั้งที่ 2

blog-pic

ภาพแสดงการติดตามผลที่ 2 สัปดาห์ หลังการฉีดครั้งแรก

blog-pic

ภาพแสดงการติดตามผลที่ 2 สัปดาห์ และฉีดต่อเนื่องครั้งถัดไป (3-4 เดือน)

Clinic Web Pic 4:3.042
Clinic Web Pic 4:3.043

ค่าบริการลดขนาดกล้ามเนื้อกราม  3,500.-

Share Button