ขนาดกราม

การลดหรือเพิ่มขนาดกราม

ขนาดของกรามมีผลต่อรูปหน้าค่อนข้างมาก  โดยหากขนาดใหญ่เกินไป ก็จะทำให้หน้าดูกว้างเป็นเหลี่ยม ในขณะที่ขนาดเล็กเกินไป ก็จะทำให้มองเห็นกรอบหน้าไม่ชัดเจน

ด้านซ้าย เป็น การลดขนาดกราม (อ่านเพิ่ม) เพื่อให้หน้าดูเรียวขึ้น ขณะที่ด้านขวา แสดง การเสริมแนวกราม (อ่านเพิ่ม) เพื่อให้เห็นกรอบหน้าชัดขึ้น

blog-pic

Share Button

1. ลดขนาดกล้ามเนื้อกราม

การลดขนาดกล้ามเนื้อ จะดูแลด้วยการฉีด Botulinum Toxin หร […]

2. เสริมแนวกราม

ในบางคน กระดูกกรามมีขนาดเล็ก ทำให้เห็นโครงหน้าไม่ชัดเจน […]