กำจัดขน / หนวด

การกำจัดขนถาวร จะเป็นการยิงลำแสงเพื่อทำลายลึกถึงรากขน โดยหลังจากดูแล ขนจะหายไปทันที  ขนที่ขึ้นใหม่จะมีลักษณะบางลง และขึ้นช้าลงตามลำดับ จนกระทั่งไม่ขึ้นอีกเลย

อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความหนาของเส้นขน เส้นขนที่บางจะสามารถกำจัดถาวรได้ง่ายกว่าเส้นขนที่หนา

ภาพติดตามการกำจัดหนวดถาวร

Clinic Web Pic 2:1.082

ภาพหลังการกำจัดไรผมถาวร (ทันที)

Clinic Web Pic 2:1.083

ภาพหลังการกำจัดขนบริเวณแก้ม (ทันที)

Clinic Web Pic 2:1.084

ราคากำจัดขนNew12042560-04

Share Button