แก้ไขปัญหา Filler

การแก้ไขปัญหาจาก Filler

HA Filler สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากมียาสำหรับฉีดสลายได้หมด 100%  ทั้งในกรณีที่เป็นก้อน บวม ไม่เรียบสม่ำเสมอ หรือเกิดการอักเสบติดเชื้อหลังได้รับการฉีด

Times Clinic ยินดีให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา Filler ทั้งการปรับแต่งให้สม่ำเสมอ หรือการสลายออกบางส่วน โดยการฉีดสลายสามารถเห็นผลได้ภายใน 1 ครั้ง (บางคนอาจจะต้องซ้ำบ้าง) และมักจะเห็นผลใน 1 วันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การฉีด Filler ถือเป็นงานศิลปะหรืองานฝีมือ ซึ่งแพทย์ผู้ฉีดจะต้องใช้ปริมาณที่เหมาะสม ด้วยเทคนิกที่เหมาะสม เพื่อให้ไม่เกิดปัญหา หรือเกิดน้อยที่สุด จึงควรศึกษาข้อมูลคลินิก และแพทย์ผู้ทำหัตถการ รวมถึงผลิตภัณฑ์โดยละเอียดก่อนตัดสินใจ

ภาพแก้ไขการฉีด Filler บริเวณหน้าผาก (เป็นก้อนเหนือคิ้ว และไม่สม่ำเสมอ) ด้วยการฉีดเพื่อสลาย 2 ครั้ง

Clinic Web Pic 2:1.079

ภาพแก้ไขการฉีด Filler บริเวณใต้ตา (ฉีดปริมาณมากไป และจับเป็นก้อน) โดยการฉีดเพื่อสลาย 1 ครั้ง

 ภาพแก้ไขการฉีด Filler บริเวณปาก (จับเป็นก้อน บางส่วนเห็นเป็นก้อนใส) โดยการฉีดเพื่อสลาย 1 ครั้ง (แนะนำดูแลซ้ำอีกครั้ง และอาจเสริมใหม่ให้เหมาะสม)

Share Button