รักษาแผลเป็น

วิธีการดูแลแผลเป็น จะขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาด คร่าวๆจะแบ่งเป็น 4 ลักษณะดังนี้ครับ

1. แผลเป็นนูน แบ่งเป็น Hypertrophic Scar และ Keloid Scar ซึ่งสามารถฉีดยาให้ยุบลงได้ โดยแต่ละครั้งจะค่อยๆยุบลง สามารถฉีดได้ทุก 1-2 สัปดาห์ จนกว่าจะพอใจ (โดยมาก 3-4 ครั้ง)

2. แผลเป็นยุบลง หากเกิดภายหลังการอักเสบ เช่นแผลเป็นจากสิว หรืออีสุกอีใส สามารถดูแลเช่นเดียวกับ การดูแลหลุมสิว(อ่านเพิ่ม)  แต่หากยุบลงเพราะเนื้อเยื่อหายไปบางส่วน อาจพิจารณาการเติมเต็มด้วย HA filler (อ่านเพิ่ม) หรือต้องข้ามไปดูแลด้วยการผ่าตัดถ่ายเนื้อเยื่อ

3. แผลเป็นสีเข้ม สามารถ Laser ให้จางลงได้ โดยแต่ละครั้งจะค่อยๆจางลง และหยุดได้เมื่อพอใจ (โดยมาก 3-4 ครั้ง)

4. แผลเป็นสีซีดจาง สามารถ Laser ให้ดูกลืนกับผิวรอบข้างได้มากขึ้น แต่หากซีดขาว (ไม่มีเม็ดสีเลย) อาจต้องใช้วิธีการสักสีผิวร่วมด้วย

 

ภาพหลังฉีดแผลเป็น และ Laser รวม 5 ครั้ง (ดูแล 3 เดือน)

ภาพหลังฉีดแผลเป็น (1 ครั้ง) 1 สัปดาห์

Clinic Web Pic 2:1.069

ภาพหลังฉีดแผลเป็น (3 ครั้ง) 3 สัปดาห์

Clinic Web Pic 2:1.069
Web Pics 1:3.029

ภาพหลังฉีดแผลเป็น (4 ครั้ง)

Clinic Web Pic 2:1.070
Clinic Web Pic 2:1.070

ภาพหลังฉีดแผลเป็น (6 ครั้ง)

Clinic Web Pic 2:1.070

ภาพหลัง Laser แผลเป็น (2-4 ครั้ง) ทุก 1-2 สัปดาห์

Clinic Web Pic 2:1.071
Clinic Web Pic 2:1.072
Clinic Web Pic 2:1.072

Clinic Web Pic 2:1.072

ภาพการดูแลแผลผ่าตัด (ฉีด และ Laser 3-5 ครั้ง)

Clinic Web Pic 2:1.071
Clinic Web Pic 2:1.072

ภาพการดูแลแผลยุบ (เลาะพังผืด และ Laser 3 ครั้ง)

ภาพการดูแลแผลยุบ (เลาะพังผืด และ HA Filler 2 ครั้ง)

ภาพการดูแลแผลยุบ (Laser 2-4 ครั้ง)

 

ค่าบริการฉีดยาแผลเป็น  เริ่มต้น 300.-  (แล้วแต่ขนาด)

*ขนาดประมาณเหรียญบาท

ค่าบริการ Laser แผลเป็น เริ่มต้น 500.- (แล้วแต่ขนาด)

*ขนาดประมาณเหรียญบาท

Share Button